Chính sách bảo mật 

Gia Việt cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng một cách an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chính sách bảo mật này giải thích cách thức Gia Việt thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn. 

Điều 1: Thu thập thông tin 

Gia Việt thu thập thông tin cá nhân của Quý khách khi Quý khách đăng ký tài khoản, đặt hàng, liên lạc với Gia Việt. Thông tin thu thập bao gồm: 

Tên công ty 

Tên người liên hệ 

Chức vụ 

Số điện thoại

Email

Địa chỉ công ty 

Thông tin thanh toán 

Điều 2: Mục đích thu thập thông tin 

Gia Việt sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để 

  • Cung cấp dịch vụ bánh trung thu theo yêu cầu
  • Xử lý đơn hàng và thanh toán
  • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi
  • Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng
  • Phân tích dữ liệu để cải thiện dịch vụ

Điều 3: Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi yêu cầu hủy bỏ. Còn lại mọi trường hợp thông tin của Quý khách sẽ được bảo mật.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi: